În perioada 3-19 octombrie 2015, proiectul arhitectural al cabanei turistice și recepție Adrenalin Park a fost expus în cadrul Bienalei de Arhitectură Transilvania 2015, ediția a II-a, din Cluj-Napoca, organizat de Ordinul Arhitecților din România Filiala Transilvania alături de OAR Nord-Vest, OAR Bihor, OAR Alba, și OAR Satu-Mare. Autorul principal al arhitecturii Adrenalin Park este arh. Müller Csaba, promotor al arhitecturii organice în regiune și coordonator al biroului de arhitectură OPEION SERV, în echipă cu arh. stag. Müller Vilmos. Cu această ocazie, felicităm întreg colectivul care a participat la realizarea acestui proiect original și îndrăzneț!

Viziunea construirii și amenajării parcului de aventură

Proiectul arhitectural Adrenalin Park a luat naștere din viziunea comună a fondatorilor parcului de aventură – familia Szélyes și a dlui. arh. Müller Csaba de a construi o structură de primire turistică în armonie cu specificul locului și natura înconjurătoare. Reușita colaborării se datorează în mod special experienței dlui. arh. Müller Csaba care a știut să exploreze componenta spirituală a proiectului parcului de aventură: fondatorii și-au propus încă de la început ca Adrenalin Park să devină un loc de recreere și agrement unde fiecare să se poată bucura de natură și să își descopere abilitățile fizice proprii, alături de prieteni și familie.

Amplasamentul a fost astfel împărțit în două zone cu funcțiuni specifice: zona dedicată traseelor de escaladă în copaci (trasee forestiere înalte conform standardului european pentru parcuri de aventură EN 15567-1) și zona dedicată primirii oaspeților – cabana turistică și recepția Adrenalin Park.

Adrenalin Park: o mostră de arhitectură organică în mediul rural

Propunerea arhitectului Müller Csaba a fost de a realiza un imobil care să respecte principiile arhitecturii organice. Astfel cabana Adrenalin Park se desfășoară ca un organism în pădure, fiind o structură ușoară din lemn. După cum se poate observa atât la fața locului, cât și pe planșe, clădirea pare că urmează unduirea terenului și a pădurii: în plan vertical, arhitectul s-a jucat cu arcade diverse, piloni din lemn, ferestre și lucarne; în plan orizontal, amprenta clădirii urmează o linie ondulată ce exprimă curgerea, fluiditatea și adaptabilitatea.

Structura de rezistență susține integrarea organică a clădirii în peisaj, atât prin materialele organice cât şi prin elemente constructive originale. Informațiile primite de la ing. Kiss Alpár – proiectant rezistență, ne dau o idee despre complexitatea proiectării cabanei turistice Adrenalin Park și a alegerii materialelor de construcție.

Alegerea unei structuri de lemn s-a bazat pe un cumul de beneficii ale acestui material: adaptabilitatea, aspectul estetic atrăgător, caracteristicile arhitecturale și de rezistență deosebite şi senzația de căldură pe care o emană.

BATRA 2015_AP standDin necesitatea minimizării impactului procesului de execuție asupra mediului, a executării unor forme complexe și a respectării termenelor de implementare impuse, s–a optat pentru o structură prefabricată din lemn lamelat încleiat. Avantajul principal al lemnului lamelat încleiat, față de lemnul masiv – utilizat în mod obișnuit, derivă din procedura de selecție și de producţie: elementele componente (numite și lamele) fiind atent selectate prezintă deformații mai mici şi o rezistență sporită la crăpare, conferind întregii structuri o senzație vizuală deosebită. Totodată, tehnologia permite fabricarea elementelor cu forme curbate speciale.

Atât în proiectarea structurală, cât și în execuție s-a mers pe ideea industrializării lemnului, elementele putând fi executate astfel într–o unitate de producție specializată și livrată pe șantier în sistem pachetizat. Astfel, elementele construcției au fost pregătite în condiții ideale de lucru, tăiate la dimensiune. Renunțând la metoda clasică de a confecționa structura de lemn din cherestea brută, s-a redus risipa de material lemnos și timpul de execuție, câștigând totodată în calitate.

Lemnul fiind un material organic, higroscopic și combustibil, s-a acordat o importanță deosebită selectării tratamentelor care urmează a fi folosite, pentru înlăturarea tuturor pericolelor biologice, chimice și pericolelor datorate acțiunii focului.

Acoperișul clădirii impresionează prin suplețe, forma jucăușă a șarpantei fiind acoperită cu șindrilă.

Terasa cuprinsă în arcul de cerc orientat spre traseele de escaladă în copaci este o zonă animată de părinții care admiră isprăvile micilor aventurieri, de cățărătorii ce își iau o clipă de răgaz sau de reuniunile diverselor grupuri de oaspeți.

Situat în masivul Feleac, în pădurea Făget, chiar lângă Casele Micești, Adrenalin Park devine treptat un obiectiv emblematic pentru arhitectura organică în mediul rural. În prezent cabana turistică stârnește admirația vizitatorilor de toate vârstele.

Despre Bienala de Arhitectură Transilvania 2015

Concepută încă de la prima ediție ca un șir de evenimente menite să aducă arhitectura în atenția opiniei publice, să recunoască și să promoveze excelența în arhitectură, Bienala de Arhitectură Transilvania 2015 își propune să evidențieze valențe definitorii pentru arhitectura de calitate, să dezbată si să anime dialogul în jurul obiectului de arhitectură şi al impactului acestuia în oraș şi comunitate.

Expoziția – concurs este nucleul în jurul căruia se vor dezvolta toate evenimentele şi face parte dintr-o serie de evenimente din cadrul programului OAR de finanțare a premiilor filialelor pentru arhitectură, având la bază un regulament propriu și autonomie în organizare. Aceasta este deschisă tuturor membrilor filialelor OAR partenere și reprezintă momentul corolar al activității acestora din ultimii doi ani.

Scopul expoziției-concurs este de a reflecta cât mai corect activitatea membrilor filialelor participante, de a promova cele mai reușite exemple de practică profesională și de a genera demersuri constructive de atitudine față de arhitectura recentă.