KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS

Az Adrenalin Park egy kalandpark, amely Kolozsvár közelében, a Bükk erdőben, a Mikestelep (Casele Micești) szomszédságában található, Kolozs megyében, Erdélyben, Romániában.  

Jelen, a személyes adatok védelmére és kezelésére vonatkozó adatvédelmi záradék célja, hogy tájékoztassa Önt arról, hogyan gyűjtjük, használjuk, adjuk ki és tároljuk az Önre vonatkozó információkat, amikor Ön kapcsolatba lép velünk, használja a weboldalunkat, vagy használja a kapcsolatfelvételi űrlapot bármilyen kérdés vagy megkeresés elküldésére.

 

ADATKEZELŐ

Az adatkezelő az Adrenalin Park kft, székhelye Mikestelep – sat Micești, comuna Tureni, nr.152F – az Önről összegyűjtött információk, beleértve az Önt, mint egyént azonosító vagy azonosítani képes információk („Személyes adatok”) kizárólagos kezelője.

 

AZ ÁLTALUNK GYŰJTÖTT SZEMÉLYES ADATOK

Weboldalainkon kétféle módon gyűjtünk személyes adatokat:

 

(1) közvetlenül Öntől:

Ezek a következők: az Ön neve, e-mail címe, telefonszáma, cégének weboldali címe, érdeklődési köre vagy bármely más információ, amelyet az üzenőmező kitöltésével vagy a velünk történő foglalással ad meg;

 • Ha Ön állásinterjúra jelentkezik, vagy bármilyen más okból felveszi velünk a kapcsolatot, akkor a levelezést iktatjuk.

 

(2) közvetve a weboldalunk technológiáján keresztül:

 • Weboldalunk személyes adatokat gyűjt az Ön számítógépéről, beleértve az Ön IP-címét, operációs rendszerét és böngészőjének típusát, a rendszeradminisztráció, a forgalom szűrése, a felhasználói domainek keresése és a statisztikákról szóló jelentések készítése céljából.
 • A weboldalunkon tett látogatásainak, az Ön által megtekintett oldalaknak és az Ön által elért erőforrásoknak a részleteit, beleértve, de nem kizárólagosan, a forgalmi adatokat, a helymeghatározási adatokat, a webnaplókat és egyéb kommunikációs adatokat.

 

Weboldalaink tartalmaznak partnerhálózataink, hirdetőink és kapcsolt partnereink, például a Facebook, Instagram, LinkedIn vagy Twitter oldalaira mutató és onnan induló linkeket. Nem vállalunk semmilyen felelősséget vagy felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeiért vagy programjaiért. Kérjük, ellenőrizze a Facebook, Instagram, Twitter és LinkedIn adatvédelmi nyilatkozatát, mielőtt ilyen harmadik felek webhelyeit használná, és bármilyen információt megadna nekik.

 

SZEMÉLYES ADATOK GYŰJTÉSÉNEK HATÓKÖRE

(1) A közvetlenül Öntől gyűjtött információkat használjuk:

 • Az Ön által kért információk szolgáltatására.

 

(2) A weboldalunk technológiáján keresztül közvetve gyűjtött információkat használjuk:

 • Weboldalunk adminisztrálására, valamint belső műveletekre, beleértve a hibaelhárítást, adatelemzést, tesztelést, statisztikai és felmérési célokat;
 • Weboldalunk fejlesztésére, hogy a tartalmat az Ön és az Ön számítógépe számára a leghatékonyabb módon jelenítsük meg; és
 • a Weboldal biztonságának fenntartására irányuló erőfeszítéseink részeként.

 

CÉLOK ÉS JOGALAP

A fentiekben leírtak szerint személyes adatait csak akkor használjuk fel, ha az adott célokra szükséges. Az Ön által a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül küldött üzenetek során megadott információkra a megkeresések megválaszolásához és az ügyfélszolgálat ellátásához van szükségünk, ami az Önnel való megfelelő kommunikáció biztosításához fűződő jogos érdekeink alapján indokolt.

A rendszereink használatának nyomon követése jogos érdekeink alapján indokolt, amelyek a meg nem felelés elkerülésére és jó hírnevünk védelmére vonatkoznak, valamint annak biztosítására, hogy Ön kiváló felhasználói élményben részesüljön, és hálózataink és információink biztonságosak legyenek.

Elemezzük az Ön IP- és böngészőadatait, hogy meghatározzuk, mi a leghatékonyabb a weboldalunkon, hogy segítsen nekünk megtalálni a javítás módjait és hatékonyabbá tenni azt.

 

AZ ÖSSZEGYŰJTÖTT INFORMÁCIÓK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA

Az Ön személyes adataihoz csak azok a munkatársak férhetnek hozzá, akiknek a jelen adatvédelmi nyilatkozatban leírt célokból szükségük van az információk megismerésére; ezek közé tartozhatnak a biztonsági, HR, IT, jogi, pénzügyi, vállalati nyomozói és belső ellenőrzési munkatársak.

Vállalatunk nem adja bérbe és nem adja el az összegyűjtött adatokat senkinek. Az összegyűjtött információk a következő korlátozott körülmények között megoszthatók és nyilvánosságra hozhatók:

 • Olyan szállítók és egyéb szolgáltatók számára, akik a nevünkben szolgáltatásokat végeznek, mint például webhosting cégek, levelezési szolgáltatók, analitikai szolgáltatók és informatikai szolgáltatók.
 • A bűnüldöző vagy más kormányzati hatóságok, illetve harmadik felek számára (az Ön lakóhelye szerinti joghatóságon belül vagy azon kívül), ahogyan azt a román nemzeti törvények vagy bármely más joghatóság jogi rendelkezései megengedik vagy megkövetelik.

 

AZ ÖN ADATAINAK BIZTONSÁGA

Megfelelő szervezeti, fizikai és technikai biztonsági intézkedéseket alkalmazunk annak érdekében, hogy a birtokunkban lévő személyes adatokat megvédjük az elvesztéstől, a visszaéléstől, valamint a jogosulatlan hozzáféréstől, nyilvánosságra hozataltól, megváltoztatástól vagy megsemmisítéstől. A személyes adatok kategóriáihoz és az általunk végzett feldolgozáshoz kapcsolódó kockázatok figyelembevételével protokollokkal, ellenőrzésekkel és vonatkozó szabályzatokkal, eljárásokkal és útmutatással rendelkezünk ezen intézkedések fenntartása érdekében.

 

ADATTÁROLÁS ÉS -MEGŐRZÉS

Az Ön személyes adatait a Romániában található szervereinken tároljuk.

Az Ön személyes adatait csak addig őrizzük meg, amíg az szükséges ahhoz, hogy teljesítsük azokat a célokat, amelyekre az adatokat gyűjtöttük, és hogy eleget tegyünk a kiszabott jogi kötelezettségeknek.

 

A SZEMÉLYES ADATOKKAL KAPCSOLATOS JOGAI

Az EU általános adatvédelmi rendelete (GDPR) értelmében Önnek bizonyos jogai vannak a személyes adataival és azok kezelésével kapcsolatban. Ezek a jogok a következők:

 • Hozzáférés kérése az Önről kezelt személyes adatokhoz: ez a jog feljogosítja Önt arra, hogy megtudja, hogy tárolunk-e Önről személyes adatokat, és ha igen, tájékoztatást és másolatot kapjon ezekről a személyes adatokról.
 • Kérheti személyes adatainak helyesbítését: ez a jog feljogosítja Önt arra, hogy személyes adatait helyesbítsük, ha azok pontatlanok vagy hiányosak.
 • Tiltakozhat személyes adatainak feldolgozása ellen: ez a jog feljogosítja Önt arra, hogy kérje, hogy ne kezeljük tovább az Ön személyes adatait.
 • Kérheti személyes adatainak törlését: ez a jog feljogosítja Önt arra, hogy kérje személyes adatainak törlését, beleértve azt is, ha az ilyen személyes adatokra már nincs szükség a célok eléréséhez.
 • Kérheti személyes adatai feldolgozásának korlátozását: ez a jog feljogosítja Önt arra, hogy kérje, hogy személyes adatait csak korlátozott körülmények között dolgozzuk fel.

 

HOGYAN HASZNÁLJUK FEL A SZEMÉLYES ADATOKAT, AMIKOR ÖN AZ ADRENALIN PARKBA LÁTOGAT

Felhívjuk figyelmét, hogy amikor meglátogatja a Mikestelpentalálható kalandparkunkat (cím az ország nyelvén: sat Micești, comuna Tureni, nr.152F), az Ön képét biztonsági és védelmi célból rögzítheti a CCTV vagy más beléptető rendszer, amennyiben a CCTV és a beléptető rendszer aktív.

Az adatkezelés jogos érdekeink alapján indokolt, hogy biztosítsuk a beléptetés ellenőrzését az épületünkben.

 

PANASZOK

Ha szeretne hozzáférni, felülvizsgálni, frissíteni, helyesbíteni és törölni az Önről tárolt személyes adatait, vagy ha bármilyen aggálya vagy panasza van az adatvédelemmel kapcsolatban, akkor a következő címen léphet velünk kapcsolatba: office@adrenalinpark.ro.

 

A JELEN TÁJÉKOZTATÓ FRISSÍTÉSEI

Időről időre frissíteni fogjuk ezt az adatvédelmi nyilatkozatot. Ezek a frissítések a kiadásuk napjától lépnek hatályba, kérjük, rendszeresen ellenőrizze.