KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS

Az Adrenalin Park egy kalandpark, amely Kolozsvár közelében, a Bükk erdőben, a Mikestelep (Casele Micești) szomszédságában található, Kolozs megyében, Erdélyben, Romániában.

Jelen, a személyes adatok védelmére és kezelésére vonatkozó adatvédelmi záradék célja, hogy tájékoztassa Önt arról, hogyan gyűjtjük, használjuk, adjuk ki és tároljuk az Önre vonatkozó információkat, amikor Ön kapcsolatba lép velünk, használja a weboldalunkat, vagy használja a kapcsolatfelvételi űrlapot bármilyen kérdés vagy megkeresés elküldésére.

ADATKEZELŐ

Az adatkezelő az Adrenalin Park kft, székhelye Mikestelep – sat Micești, comuna Tureni, nr.152F – az Önről összegyűjtött információk, beleértve az Önt, mint egyént azonosító vagy azonosítani képes információk („Személyes adatok”) kizárólagos kezelője.

AZ ÁLTALUNK GYŰJTÖTT SZEMÉLYES ADATOK

Weboldalainkon kétféle módon gyűjtünk személyes adatokat:

(1) közvetlenül Öntől:

Ezek a következők: az Ön neve, e-mail címe, telefonszáma, cégének weboldali címe, érdeklődési köre vagy bármely más információ, amelyet az üzenőmező kitöltésével vagy a velünk történő foglalással ad meg;

 • Ha Ön állásinterjúra jelentkezik, vagy bármilyen más okból felveszi velünk a kapcsolatot, akkor a levelezést iktatjuk.

(2) közvetve a weboldalunk technológiáján keresztül:

 • Weboldalunk személyes adatokat gyűjt az Ön számítógépéről, beleértve az Ön IP-címét, operációs rendszerét és böngészőjének típusát, a rendszeradminisztráció, a forgalom szűrése, a felhasználói domainek keresése és a statisztikákról szóló jelentések készítése céljából.
 • A weboldalunkon tett látogatásainak, az Ön által megtekintett oldalaknak és az Ön által elért erőforrásoknak a részleteit, beleértve, de nem kizárólagosan, a forgalmi adatokat, a helymeghatározási adatokat, a webnaplókat és egyéb kommunikációs adatokat.

Weboldalaink tartalmaznak partnerhálózataink, hirdetőink és kapcsolt partnereink, például a Facebook, Instagram, LinkedIn vagy Twitter oldalaira mutató és onnan induló linkeket. Nem vállalunk semmilyen felelősséget vagy felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeiért vagy programjaiért. Kérjük, ellenőrizze a Facebook, Instagram, Twitter és LinkedIn adatvédelmi nyilatkozatát, mielőtt ilyen harmadik felek webhelyeit használná, és bármilyen információt megadna nekik.

SZEMÉLYES ADATOK GYŰJTÉSÉNEK HATÓKÖRE

(1) A közvetlenül Öntől gyűjtött információkat használjuk:

 • Az Ön által kért információk szolgáltatására.

(2) A weboldalunk technológiáján keresztül közvetve gyűjtött információkat használjuk:

 • Weboldalunk adminisztrálására, valamint belső műveletekre, beleértve a hibaelhárítást, adatelemzést, tesztelést, statisztikai és felmérési célokat;
 • Weboldalunk fejlesztésére, hogy a tartalmat az Ön és az Ön számítógépe számára a leghatékonyabb módon jelenítsük meg; és
 • a Weboldal biztonságának fenntartására irányuló erőfeszítéseink részeként.

CÉLOK ÉS JOGALAP

A fentiekben leírtak szerint személyes adatait csak akkor használjuk fel, ha az adott célokra szükséges. Az Ön által a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül küldött üzenetek során megadott információkra a megkeresések megválaszolásához és az ügyfélszolgálat ellátásához van szükségünk, ami az Önnel való megfelelő kommunikáció biztosításához fűződő jogos érdekeink alapján indokolt.

A rendszereink használatának nyomon követése jogos érdekeink alapján indokolt, amelyek a meg nem felelés elkerülésére és jó hírnevünk védelmére vonatkoznak, valamint annak biztosítására, hogy Ön kiváló felhasználói élményben részesüljön, és hálózataink és információink biztonságosak legyenek.

Elemezzük az Ön IP- és böngészőadatait, hogy meghatározzuk, mi a leghatékonyabb a weboldalunkon, hogy segítsen nekünk megtalálni a javítás módjait és hatékonyabbá tenni azt.

AZ ÖSSZEGYŰJTÖTT INFORMÁCIÓK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA

Az Ön személyes adataihoz csak azok a munkatársak férhetnek hozzá, akiknek a jelen adatvédelmi nyilatkozatban leírt célokból szükségük van az információk megismerésére; ezek közé tartozhatnak a biztonsági, HR, IT, jogi, pénzügyi, vállalati nyomozói és belső ellenőrzési munkatársak.

Vállalatunk nem adja bérbe és nem adja el az összegyűjtött adatokat senkinek. Az összegyűjtött információk a következő korlátozott körülmények között megoszthatók és nyilvánosságra hozhatók:

 • Olyan szállítók és egyéb szolgáltatók számára, akik a nevünkben szolgáltatásokat végeznek, mint például webhosting cégek, levelezési szolgáltatók, analitikai szolgáltatók és informatikai szolgáltatók.
 • A bűnüldöző vagy más kormányzati hatóságok, illetve harmadik felek számára (az Ön lakóhelye szerinti joghatóságon belül vagy azon kívül), ahogyan azt a román nemzeti törvények vagy bármely más joghatóság jogi rendelkezései megengedik vagy megkövetelik.

AZ ÖN ADATAINAK BIZTONSÁGA

Megfelelő szervezeti, fizikai és technikai biztonsági intézkedéseket alkalmazunk annak érdekében, hogy a birtokunkban lévő személyes adatokat megvédjük az elvesztéstől, a visszaéléstől, valamint a jogosulatlan hozzáféréstől, nyilvánosságra hozataltól, megváltoztatástól vagy megsemmisítéstől. A személyes adatok kategóriáihoz és az általunk végzett feldolgozáshoz kapcsolódó kockázatok figyelembevételével protokollokkal, ellenőrzésekkel és vonatkozó szabályzatokkal, eljárásokkal és útmutatással rendelkezünk ezen intézkedések fenntartása érdekében.

ADATTÁROLÁS ÉS -MEGŐRZÉS

Az Ön személyes adatait a Romániában található szervereinken tároljuk.

Az Ön személyes adatait csak addig őrizzük meg, amíg az szükséges ahhoz, hogy teljesítsük azokat a célokat, amelyekre az adatokat gyűjtöttük, és hogy eleget tegyünk a kiszabott jogi kötelezettségeknek.

A SZEMÉLYES ADATOKKAL KAPCSOLATOS JOGAI

Az EU általános adatvédelmi rendelete (GDPR) értelmében Önnek bizonyos jogai vannak a személyes adataival és azok kezelésével kapcsolatban. Ezek a jogok a következők:

 • Hozzáférés kérése az Önről kezelt személyes adatokhoz: ez a jog feljogosítja Önt arra, hogy megtudja, hogy tárolunk-e Önről személyes adatokat, és ha igen, tájékoztatást és másolatot kapjon ezekről a személyes adatokról.
 • Kérheti személyes adatainak helyesbítését: ez a jog feljogosítja Önt arra, hogy személyes adatait helyesbítsük, ha azok pontatlanok vagy hiányosak.
 • Tiltakozhat személyes adatainak feldolgozása ellen: ez a jog feljogosítja Önt arra, hogy kérje, hogy ne kezeljük tovább az Ön személyes adatait.
 • Kérheti személyes adatainak törlését: ez a jog feljogosítja Önt arra, hogy kérje személyes adatainak törlését, beleértve azt is, ha az ilyen személyes adatokra már nincs szükség a célok eléréséhez.
 • Kérheti személyes adatai feldolgozásának korlátozását: ez a jog feljogosítja Önt arra, hogy kérje, hogy személyes adatait csak korlátozott körülmények között dolgozzuk fel.

HOGYAN HASZNÁLJUK FEL A SZEMÉLYES ADATOKAT, AMIKOR ÖN AZ ADRENALIN PARKBA LÁTOGAT

Felhívjuk figyelmét, hogy amikor meglátogatja a Mikestelpen található kalandparkunkat (cím az ország nyelvén: sat Micești, comuna Tureni, nr.152F), CCTV kamerák vagy más beléptető rendszer biztonsági felvételeket rögzíthet Önről, amennyiben a CCTV és a beléptető rendszer aktív.

Az felvételek készítéséhez jogunk van, kizárólag a magánterület biztonsági megfigyelése és ellenőrzése érdekében.

Felhívjuk figyelmét, hogy a kalandpark területén (cím az ország nyelvén: sat Micești, comuna Tureni, nr.152F) az üzemeltető fotó- és videófelvételeket készíthet Önről, amelyeket szolgáltatásaival kapcsolatos kommunikációs és tájékoztató célokra használhat fel. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ezeket a felvételeket nem hozzuk összefüggésbe a többi személyes adatával.

A kalandparkbeli tevékenységeken való részvétellel hozzájárul, hogy Ön vagy a felügyelete alá tartozó kiskorúak szerepeljenek az Adrenalin Park területén készült fotó- és videófelvételeken, és hogy ezeket a felvételeket az üzemeltető közzéteheti weboldalán (adrenalinpark.ro), Facebook-oldalán (fb.com/adrenalinparkcluj) vagy az Instagramon (instagram.com/adrenalinparksrl/).

Amennyiben nem járul hozzá, hogy az Adrenalin Park területén Önről készült felvételek megjelenjenek a weboldalon vagy a közösségi médiában, vagy ha ezek a felvételek már megjelennek a weboldalon vagy a közösségi médiában, és Ön már nem járul hozzá, hogy publikusak legyenek, kérjük, jelezze ezt az office@adrenalinpark.ro címre küldött kéréssel, pontosan megjelölve, hogy mely fotókat szeretné töröltetni, és mi azonnal intézkedünk és teljesítjük kérését.

PANASZOK

Ha szeretne hozzáférni, felülvizsgálni, frissíteni, helyesbíteni és törölni az Önről tárolt személyes adatait, vagy ha bármilyen aggálya vagy panasza van az adatvédelemmel kapcsolatban, akkor a következő címen léphet velünk kapcsolatba: office@adrenalinpark.ro.

A JELEN TÁJÉKOZTATÓ FRISSÍTÉSEI

Időről időre frissíteni fogjuk ezt az adatvédelmi nyilatkozatot. Ezek a frissítések a kiadásuk napjától lépnek hatályba, kérjük, rendszeresen ellenőrizze.